Make your own free website on Tripod.com


БРАЋО! ДРУГОВИ! Одржавајмо контакт. Важно је да се препознамо, да знамо колико нас има, да размењујемо идеје, тактитку, информације. Давно је прошло време чврсте структуре покрета. Само појединци и мале, неформалне групе које делују у свом окружењу имају шансе за успех. А када се испуни време знаћемо шта и са ким.


Име:

  Email*:

Текст поруке:


*)није обавезно, али на маил можеш добити информације о новостима на сајту