БРАЋО! ДРУГОВИ! Одржавајмо контакт. Важно је да се препознамо, да знамо колико нас има, да размењујемо идеје, тактитку, информације. Давно је прошло време чврсте структуре покрета. Само појединци и мале, неформалне групе које делују у свом окружењу имају шансе за успех. А када се испуни време знаћемо шта и са ким.


Име:

  Email*:

Текст поруке:


*)није обавезно, али на маил можеш добити информације о новостима на сајту