Евроазијско упориште
Посматрајући Русију кроз призму геополитичке науке, може се доћи до истог закључка о нужности стварања континенталног, евроазијског савеза Русије (ЗНД) са Кином, Индијом и континенталним исламом (ирански хетеродоксни антиарапски шиитски ислам), савеза чији се обриси и темељи већ виде. За улазак Срба у овај савез постоје како историјски, културни и религијски разлози, тако и политички, екномски и војни. Али припадност Евроазијском блоку није одређена само овим разлозима, већ је то и свесна одлука истинске елите која подразумева симбиозу напора за очување традиционалних вредности и тежњи за слободним, креативним развојем (друштвеним и личним).  даље_ 
ЕВРОАЗИЈА АТЛАНТИДА
Са аспекта духовности ЕВРОАЗИЈА је Традиција, органско уређење друштва, надљудско Откровење, владавина духа над материјом, хијерархија, квалитативна различитост, уздизање етике хероја над етиком трговца. Духовни аспекти АТЛАНТИДЕ су западна цивилизација која започиње са просветитељством и хуманизмом, принципи материјализма и индивидуализма, квантитативне различитости и доминација трговачког друштва.
Друштвени принципи су социјализам, материјална равноправност, доминација поштења над профитом, колективизам, задругарство и национализам. У друштвеном погледу то су капитализам, хијерархија заснована на материјалном богатству, доминација профита и интереса, егоизам и космополитизам.
Геополитички аспекти су континентални савез, копнена сила, гигантски блок формиран око Русије. Геополитички аспекти су Америка и запад, силе мора, англо-саксонски свет, атлантизам и мондијализам.
Стилски, ЕВРОАЗИЈА је животни покрет,активност, превазилажење, Љубав и Смрт. Стил АТЛАНТИДЕ је стагнација, конформизам, смиреност, кукавичлук, индиферентност и себични страх од смрти.
  Евроазија - ЛИНКОВИ
 http://utenti.lycos.it/ArchivEurasia/ архива текстова
 http://eurasia.com.ru/english.html покрет Евроазија
 http://arctogaia.com/public/eng/ издавачка кућа Арктогаија
  Кратка историја Евроазијског покрета
Када је 21. априла 2001. године у Москви одржан конститутивни конгрес пан-руског друштвено-политичког покрета ЕВРОАЗИЈА, московска штампа је овај покрет окарактерисала као произвиод тајних служби и продужену руку министарства спољних послова. Међутим, истина је сасвим другачија.
 даље_ 
___________________________________
Александар Дугин (1962) је кључна личност модерног Евроазијског покрета и европске конзервативне револуције и један је од најзначајнијих савремених млађих руских традицијских мислилаца. Директор је Института за метастратешка истраживања у Москви, главни уредник часописâ Елементи и Милиј Ангел. Оснивач је и издавачке куће Арктогеја, истраживачких центарâ “Ариес” и “Еон”. Аутор је низа важних дела из области историје религија, метафизичких и херметичких доктрина, древне Баштине, геополитике, сакралне географије, историје идеологија: Хиперборејска теорија, Мистерије Евроазије, Конзервативна револуција, Конспирологија, Темплари пролетаријата, Темељи геополитике. Централни темат другог броја његовог часописа Елементи - под насловом СРБИЈА - у целини је посвећен савременој српској борби, планетарном и метафизичком значају духа српског отпора и српској “изузетној мисији у арени света, које ни већина Срба углавном није свесна”.
основе
Између мора и земље
Геополитичка наука, наука која изучава “зависност политичких догађаја од земљиног тла”, нема нарочито дугу повест: назив “геополитика”, који је први сковао Швеђанин Рудолф Кјелен, појавио се на самом почетку XX века, Нешто старији, сродан термин “политичка географија” први пут је употребљен 1897. у истоименом делу Фридриха Рацела. Ипак, иако је геополитика као наука скорашњег датума, стварност којом се она бави, као и основни принципи и елементи геополитичког мишљења знатно су старији: они не само да су били познати од најранијих времена, већ су, несумњиво, играли значајну улогу и када је реч о традиционалним државама, њиховим интересима, савезима и (спољно)политичким оријентацијама, Геополитичке категорије одвајкада образују реалност коју није могуће занемаривати ни игнорисати. Изгледа да се, исто тако, и основни геополитички модели мало мењају кроз историју: Картагина као пример нарочитеталасократске, колонијално-трговачке силе чини образац који ће се у основи понављати све до данашњег времена. Рим представља супротан пример изразито империјалне и континенталне, телурократске моћи.  даље_